นายอภิเชษฐ เหล่าภักดี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู
ข้อมูลทั่วไป
บุคลากร
ขอความร่วมมือ ให้บุคลากรในสังกัดตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (In ternalintegrity and Transparency Assessment:IIT)
ประชาสัมพันธ์ ให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละหน่วยงานตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (External Intergrity and Transparency Assessment : EIT)
สมาชิกเข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้ :   
รหัสผ่าน :  
 
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน


ปฏิทินกิจกรรม
<< พฤษภาคม 2565 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
แบบสำรวจความคิดเห็น
พอใจมากที่สุด
พอใจมาก
พอใจปานกลาง
พอใจน้อย
ควรปรับปรุงสถิติเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
13   คน
สถิติทั้งหมด
71726   คน
เริ่มนับ 20 พฤษภาคม 2556
21.แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดจ้าง


เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างออกแบบ สำหรับงานจ้างก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
เรื่อง ประกาศเผยแพร่การจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ยูเอชที ชนิดกล่อง ขนาดบรรจุ 200 มิลลิลิตร รดจืด โรงเรียนในสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน ๕ โรงเรียน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
เรื่อง ประกาศเผยแพร่การจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ยูเอชที ชนิดกล่อง ขนาดบรรจุ 200 มิลลิลิตร รดจืด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.หนองคู ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างอาหารเสริม (นม) ยู เอช ที ชนิดกล่อง ขนาดบรรจุ 200 มิลลิลิตร รสจืด โรงเรียนในสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 6 โรงเรียนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างอาหารเสริม (นม) ยู เอช ที ชนิดกล่อง ขนาดบรรจุ 200 มิลลิลิตร รสจืด ศพด.จำนวน 2 ศูนย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู เรื่อง แผนการจัดหาพัสดุและแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านดอนเค็ง หมู่ที่ 6 จำนวน 2 สาย โดยวธีคัดเลือก ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างอาหารเสริม (นม) ยู เอช ที ชนิดกล่อง ขนาดบรรจุ 200 มิลลิลิตร รสจืด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง อาหารเสริม นม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (โครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างโครงการกาอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.124-05 สายบ้านหนองหญ้าม้า-บ้านดอนไก่เถื่อน หมู่ที่ 5 ตำบลหนองคู ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง (รถยนต์บรรทุก)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง อาหารเสริม(นม) ประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
ประกาศแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการขุดลอกสระหนองคู หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปรงบประมาณ พ.ศ.2563/กองคลัง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563/กองคลัง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
1.แผนการจัดซื้อ/จัดจ้าง พ.ศ. 2563 ของสำนักปลัด ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>


ที่ทำการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู ถ.สามพาด-แก้งคร้อ อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ 36190 โทร.044-886109 แฟกซ์.044-886109
Admin Login