นายอภิเชษฐ เหล่าภักดี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู
ข้อมูลทั่วไป
บุคลากร
ขอความร่วมมือ ให้บุคลากรในสังกัดตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (In ternalintegrity and Transparency Assessment:IIT)
ประชาสัมพันธ์ ให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละหน่วยงานตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (External Intergrity and Transparency Assessment : EIT)
สมาชิกเข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้ :   
รหัสผ่าน :  
 
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน


ปฏิทินกิจกรรม
<< พฤศจิกายน 2565 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
แบบสำรวจความคิดเห็น
พอใจมากที่สุด
พอใจมาก
พอใจปานกลาง
พอใจน้อย
ควรปรับปรุงสถิติเว็บไซต์
online ขณะนี้
5   คน
สถิติวันนี้
17   คน
สถิติทั้งหมด
84733   คน
เริ่มนับ 20 พฤษภาคม 2556
สำนักงานปลัด‏


ชื่อ - นามสกุล :
นายวิจัย ดีมา
ตำแหน่ง : ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
อื่นๆ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายชนทัต หลอมโพนทัน
ตำแหน่ง : รองปลัด อบต.
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
อื่นๆ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายชัยตระการ ไกยสวน
ตำแหน่ง : หัวหน้าสำนักปลัด
เบอร์ติดต่อ : 0918284421
อีเมล์ : chaitakan.k@gmail.com
อื่นๆ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายสุขอนันต์ ทองดี
ตำแหน่ง : นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
เบอร์ติดต่อ : 0812656617
อีเมล์ :
อื่นๆ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางนภาพร ไกยสวน
ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
เบอร์ติดต่อ : 0845118084
อีเมล์ :
อื่นๆ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางปิยะวดี ข่าทิพย์พาที
ตำแหน่ง : นักทรัพยกรบุคคล
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
อื่นๆ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายนัทธิชัย ประจวบมอญ
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
อื่นๆ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายศุภชัย แฝงสีพล
ตำแหน่ง : นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เบอร์ติดต่อ : 0902365866
อีเมล์ :
อื่นๆ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวปิยะลักษณ์ เดือนกอง
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานสาธารณสุข
เบอร์ติดต่อ : 0804755714
อีเมล์ :
อื่นๆ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวมัดจา อนันเต่า
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
เบอร์ติดต่อ : 0872409747
อีเมล์ :
อื่นๆ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายพัฒนไชย ชำนาญ
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เบอร์ติดต่อ : 0810617786
อีเมล์ :
อื่นๆ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายธงสิน หาญหนองสังข์
ตำแหน่ง : พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ
เบอร์ติดต่อ : 0847603036
อีเมล์ :
อื่นๆ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายวีระวัฒน์ นิลไสล
ตำแหน่ง : พนักงานดับเพลิง
เบอร์ติดต่อ : 0804320420
อีเมล์ :
อื่นๆ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายสุราด พวกดอนเค็ง
ตำแหน่ง : ยาม (รปภ.)
เบอร์ติดต่อ : 0903606462
อีเมล์ :
อื่นๆ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายบุญร่วม พาจันทร์
ตำแหน่ง : นักการภารโรง
เบอร์ติดต่อ : 0810427349
อีเมล์ :
อื่นๆ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายอธิพันธ์ หมื่นอินทร์
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ประจำรถกู้ชีพEMS
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
อื่นๆ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายพิพัฒน์ สิทธิไกรพงษ์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
เบอร์ติดต่อ : 0874421556
อีเมล์ : ppstkp@gmail.com
อื่นๆ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางพรพิมล กะริยะ
ตำแหน่ง : คนงานทั่วไป
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
อื่นๆ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายจรัล จันทรหล้า
ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
อื่นๆ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวพัทธนันท์ ปัดสอน
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
อื่นๆ :

กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>
ที่ทำการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู ถ.สามพาด-แก้งคร้อ อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ 36190 โทร.044-886109 แฟกซ์.044-886109
Admin Login