นายอภิเชษฐ เหล่าภักดี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู
ข้อมูลทั่วไป
บุคลากร
ประชาสัมพันธ์ ให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละหน่วยงานตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (External Intergrity and Transparency Assessment : EIT)
สมาชิกเข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้ :   
รหัสผ่าน :  
 
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน


ปฏิทินกิจกรรม
<< มีนาคม 2567 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
แบบสำรวจความคิดเห็น
พอใจมากที่สุด
พอใจมาก
พอใจปานกลาง
พอใจน้อย
ควรปรับปรุงสถิติเว็บไซต์
online ขณะนี้
2   คน
สถิติวันนี้
63   คน
สถิติทั้งหมด
143431   คน
เริ่มนับ 20 พฤษภาคม 2556
ข้อมูลประเมิน ITA

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู (อ่าน : 2)
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู (อ่าน : 2)
ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจำหน่ายพัสดุ โดยวิธีการแปรสภาพหรือทำลาย ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (อ่าน : 12)
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2567 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (อ่าน : 14)
ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 7 (สายทางช่วงบ้านนายหนูลม คางชัยภูมิถึงวัดโพธ์ทอง) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (อ่าน : 16)
ติดตามการขับเคลื่อนของโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (อ่าน : 17)
ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ช่วงบ้านนายสนั่น ชำนาญ ถึง บ้านนางหนู โชคบัณฑิต หมู่ที่ 9 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (อ่าน : 19)
ประกาศเผยแพร่ราคากลางงานก่อสร้างโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ช่วงบ้านนายสาคร คงแสนคำ ถึงบ้านนายประเวท อนันเต่า หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (อ่าน : 18)
ประกาศเผยแพร่ราคากลางงานก่อสร้างโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางช่วงบ้านนายบุสดี ชำนาญ ถึง นานายนิพนธ์ ชำนาญ (หมู่ที่5) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (อ่าน : 19)
ประกาศเผยแพร่ราคากลางงานก่อสร้างโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ช่วงบ้านนายทวี ชำนาญ-บ้านนางวีระ ทองหล่อ หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (อ่าน : 13)

ข่าวประกาศ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานจากสายงานประเภททั่วไปเป็นสายงานประเภทวิชาการ ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
(อ่าน : 47)  รายละเอียด »
โดย :    เมื่อวันที่: 15 ม.ค. 2567
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน จากสายงานประเภททั่วไปเป็นสายงานประเภทวิชาการ ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
(อ่าน : 43)  รายละเอียด »
โดย :    เมื่อวันที่: 20 พ.ย. 2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานจากสายงานประเภททั่วไปเป็นสายงานประเภทวิชาการ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
(อ่าน : 46)  รายละเอียด »
โดย :    เมื่อวันที่: 20 พ.ย. 2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู เรื่อง รับโอน พนักงานส่วนตำบล พนักงานท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการและประเภททั่วไป ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
(อ่าน : 53)  รายละเอียด »
โดย :    เมื่อวันที่: 6 พ.ย. 2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู เรื่อง รับโอน พนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการและประเภททั่วไป ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
(อ่าน : 102)  รายละเอียด »
โดย :    เมื่อวันที่: 10 ต.ค. 2566
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านหนองหญ้าปล้อง-บ้านหนองดินดำ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.124-021 หมู่ที่ 8 บ้านหนองดินดำตำบลหนองคู โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
(อ่าน : 61)  รายละเอียด »
โดย : เจ้าหน้าที่   เมื่อวันที่: 7 ก.ค. 2566

จัดซื้อจัดจ้าง
เปิดเผยราคากลางงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 7 (ช่วงบ้านนายสวย คลังใหญ่-บ้านนายสุวิทย์ วิจิตรจันทร์) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
(อ่าน : 6)  รายละเอียด »
โดย : เจ้าหน้าที่   เมื่อวันที่: 1 มี.ค. 2567
เปิดเผยราคากลางงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนเค็ง หมู่ที่ 6 (สายทางนานายไสว สีดาเขียว ถึง สามแยกหนองทุ่ม) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
(อ่าน : 5)  รายละเอียด »
โดย : เจ้าหน้าที่   เมื่อวันที่: 1 มี.ค. 2567
เปิดเผยราคากลางงานจ้างก่อสร้างจ่ายจากเงินสะสมประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านนายเคน พลหนู ถึง ลำห้วยไผ่ (หมู่ที่ 6) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
(อ่าน : 5)  รายละเอียด »
โดย : เจ้าหน้าที่   เมื่อวันที่: 1 มี.ค. 2567
เปิดเผยราคากลางงานจ้างก่อสร้างจ่ายจากเงินสะสมประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ โครงการวางท่อระบายน้ำ ช่วงบ้านนายสุรศักดิ์ เขียววรรณ ถึง ลำห้วยขุมปูน หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
(อ่าน : 5)  รายละเอียด »
โดย : เจ้าหน้าที่   เมื่อวันที่: 1 มี.ค. 2567
เปิดเผยราคากลางงานจ้างก่อสร้างจ่ายจากเงินสะสมประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วงบ้านนางวนิดา ชำนาญ ถึง บ้านนายหนูแพง วนาใส (หมู่ที่ 10) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
(อ่าน : 5)  รายละเอียด »
โดย : เจ้าหน้าที่   เมื่อวันที่: 1 มี.ค. 2567
เปิดเผยราคากลางงานจ้างก่อสร้างจ่ายจากเงินสะสมประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านนายเชย งามดี ถึง ถนนโคกไม้ล้ม ต.หนองสังข์ (หมู่ที่ 8) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
(อ่าน : 3)  รายละเอียด »
โดย : เจ้าหน้าที่   เมื่อวันที่: 1 มี.ค. 2567

หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
นายชัยตระการ ไกยสวน
หัวหน้าสำนักปลัด
สมาชิกสภา
นายประยวง คำนาค
ส.อบต. หมู่ 1
นายปราโมทย์ โชคบัณฑิต
ส.อบต. หมู่ 3
นางสาวเกษร แสงงามซึ้ง
ส.อบต. หมู่ 4
นางสาวสะบาไพ ธรรมมุสา
ส.อบต. หมู่ 5
นายพิเชษฐ์ พุ่มบัว
ส.อบต. หมู่ 6
นายเกรียงไกร ธงภูเขียว
ส.อบต. หมู่ 7
นายบำรุงทวีปวดี ดอนหวย
ส.อบต. หมู่ 8
นายวิรัตน์ ทองดี
ส.อบต. หมู่ 9
นางมะลิ ชำนาญ
ส.อบต. หมู่ 10
นายสุโท วนาไส
ส.อบต. หมู่ 2

สมาชิกสภาทั้งหมด
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ
การประเมินบุคคลภายในองค์กร
การประเมินบุคคลภายนอกองค์กร
ที่ทำการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู ถ.สามพาด-แก้งคร้อ อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ 36190 โทร.044-886109 แฟกซ์.044-886109
Admin Login