นายอภิเชษฐ เหล่าภักดี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู
ข้อมูลทั่วไป
บุคลากร
ขอความร่วมมือ ให้บุคลากรในสังกัดตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (In ternalintegrity and Transparency Assessment:IIT)
ประชาสัมพันธ์ ให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละหน่วยงานตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (External Intergrity and Transparency Assessment : EIT)
สมาชิกเข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้ :   
รหัสผ่าน :  
 
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน


ปฏิทินกิจกรรม
<< พฤษภาคม 2565 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
แบบสำรวจความคิดเห็น
พอใจมากที่สุด
พอใจมาก
พอใจปานกลาง
พอใจน้อย
ควรปรับปรุงสถิติเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
13   คน
สถิติทั้งหมด
71726   คน
เริ่มนับ 20 พฤษภาคม 2556
22.ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง จ้างออกแบบ สำหรับงานจ้างก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
เปิดเผยราคากลาง จ้างออกแบบ สำหรับงานจ้างก่อสร้าง จำนวน 5 โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2565 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขุดฝังกลบบ่อขยะ สถานที่ สาธารณป่าช้า บ้านสว่างนิคม ม.9 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมแซมถนน คสล. ม.4 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมแซมถนนคันคลองลำห้วยยาง ม.1 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการวางท่อระบายน้ำฯ ม.10 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
เปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำ บ้านทรัพย์เจริญ หมู่ที่ 10 (ช่วงบ้านนางธนัชชา ชำนาญ-บ้านนายวีระ โชคบัณฑิต) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
ประกาศ อบต.หนองคู เรื่อง การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านดอนเค็ง หมู่ที่ 6 จำนวน 2 สาย โดยวิธีคัดเลือก ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
ประกาศใช้ราคากลางในงานจ้างออกแบบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
เปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสว่างนิคม หมู่ที่ 9 (ช่วงนานายกว้าง ป้อมสุวรรณ-สระน้ำสาธารณะประโยฃน์) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
เปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 7 (ช่วงสามแยกหนองทุ่ม-บ้านดอนเค็ง) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
เปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองเรือ หมู่ที่ 2 (ช่วงบ้านนางทองลำ สุนาโท-บ้านนางหล่าน สุนาโท) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
เปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างโครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสว่างนิคม หมู่ที่ 9 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
เปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) รูปตัวยู บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 4 (ช่วงบ้านนายใบ สีหานู-นายอัมพร นาคโทน) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
เปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตและบ่อพัก บ้านหนองคู หมู่ที่ 1 สายทางบ้านนางคำปิว ชำนาญ-ลำห้วยยาง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
เปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านทรัพย์เจริญ หมู่ที่ 10 (ช่วงบ้านนายดำรง หาญดี-บ้านนายจารึก คางชัยภูมิ) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.๑๒๔-๐๕ สายทางบ้านหนองหญ้าม้า–บ้านดอนไก่เถื่อน หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองคู ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.124-05 สายบ้านหนองหญ้าม้า-บ้านดอนไก่เถื่อน หมู่ที่ 4 ตำบลหนองคู จำนวน 13 แผ่น ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
ร่างประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.124-05 สายบ้านหนองหญ้าม้า-บ้านดอนไก่เถื่อน หมู่ที่ 4 ตำบลหนองคู จำนวน 18 แผ่น ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
สัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแกก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1) โครงการขุดลอกสระหนองคู บ้านหนองคู หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
สัญญาซื้อขายรถยนต์บรรทุกเทท้าย พร้อมติดตั้งเครนไฮดรอลิค และกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ตัวรถชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล มีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า จำนวน 1 คัน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
ประกาศเอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.๑๒๔-๐๔ สายทางบ้านสว่างนิคม- บ้านหนองหญ้าปล้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อค่าจัดซื้อรถยนต์บรรทุกเทท้าย พร้อมติดตั้งเครนไฮดรอลิคและกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ตัวรถชนิด ๖ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล มีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แรงม้า จำนวน ๑ คัน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
ประกาศประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกเทท้าย พร้อมติดตั้งเครนไฮดรอลิค และกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ตัวรถชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล มีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า จำนวน 1 คัน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-biddin) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
เปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างโครงการขุดลอกลำห้วยยางตอนล่าง บ้านดอนมะเกลือ หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
เปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างโครงการขุดลอกลำห้วยไผ่เด้งตอนกลาง บ้านทรัพย์เจริญ หมู่ที่ 10 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
เปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างโครงการขุดลอกลำห้วยไผ่เด้ง บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 7 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
เปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างโครงการขุดลอกลำห้วยน้อย บ้านดอนมะเกลือ หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
เปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างโครงการขุดลอกลำห้วยขุมปูนตอนกลาง บ้านหนองเรือ หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
เปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างโครงการขุดลอกลำห้วยไผ่ ๑ บ้านหนองดินดำ หมู่ที่ ๘ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
เปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวทางโดยการลงหินคลุก ช่วงนานายทองขันธ์ สุดาจันทร์-ไปสี่แยกบ้านดอนเค็ง บ้านหนองหญ้าม้า หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
เปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวทางโดยการลงหินคลุก ช่วงนานายเก่ง ชำนาญ ถึง นานายคำพันธ์ แฝดสุระ บ้านหนองหญ้าม้า หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
ประกาศ อบต.หนองคู เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกสระหนองคู บ้านหนองคู หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ประกาศ อบต.หนองคู เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกสระหนองคู บ้านหนองคู หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยรากไถ บ้านหนองดินดำ หมู่ที่ 8 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการขุดลอกหนองแวงกลาง บ้านหนองเรือ หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการขุดลอกสระหนองคู บ้านหนองคู หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการขุดลอกสระสาธารณประโยชน์บริเวณดอนปู่ตา บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการขุดลอกสระประปา บ้านสว่างนิคม หมู่ที่ 9 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 8 โครงการ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้าง Box culvert กั้นลำห้วย บ้านดอนเค็ง หมู่ที่ 6 (ช่วงนานายลา บุญเอิบ) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
เปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมแซมฝาย ลำห้วยขุมปูน บ้านหนองเรือ หมู่ที่ 2 (ช่วงนานายสุรศักดิ์ เขียววรรณ์) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้าง Box culvert กั้นลำห้วยยาง บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 4 (นานายสมลักษณ์ ชำนาญ) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นกึ่งถาวร ลำห้วยใผ่ บ้านหนองดินดำ หมู่ที่ 8 (ช่วงนานายโสภา ฟองฟุ้ง) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.124-04 สายทางบ้านสว่างนิคม-บ้านหนองหญ้าปล้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>


ที่ทำการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู ถ.สามพาด-แก้งคร้อ อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ 36190 โทร.044-886109 แฟกซ์.044-886109
Admin Login