นายอภิเชษฐ เหล่าภักดี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู
ข้อมูลทั่วไป
บุคลากร
ขอความร่วมมือ ให้บุคลากรในสังกัดตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (In ternalintegrity and Transparency Assessment:IIT)
ประชาสัมพันธ์ ให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละหน่วยงานตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (External Intergrity and Transparency Assessment : EIT)
สมาชิกเข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้ :   
รหัสผ่าน :  
 
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน


ปฏิทินกิจกรรม
<< พฤษภาคม 2565 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
แบบสำรวจความคิดเห็น
พอใจมากที่สุด
พอใจมาก
พอใจปานกลาง
พอใจน้อย
ควรปรับปรุง



สถิติเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
13   คน
สถิติทั้งหมด
71726   คน
เริ่มนับ 20 พฤษภาคม 2556
7.ข่าวประชาสัมพันธ์


เกียรติบัตรองค์การบริหารส่วนตำบลน่าอยู่ ประจำปี 2564
ประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565
การรายงานผลการใช้พลังงานไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
อบรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ของหน่วยงานภาครัฐ ในจังหวัดชัยภูมิ
ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ2565 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
ประมวลจริยธรรมฯ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
คู่มือเส้นทางความก้าวหน้า ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
ประกาศเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ในการบริหารงานของผู้บริหาร และประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
โครงการฝายมีชีวิต (1 ตำบล 1 ฝาย) ตำบลหนองคู
งานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2565
โครงการคลองสวยน้ำใส ตำบลหนองคู ณ ลำห้วยยาง หมู่ที่ 1
ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1)ประจำปี 2565
ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1)ประจำปี 2565 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
ประชาสัมพันธ์ขยายเวลาการดำเนินการและลดค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
คู่มือการปฏิบัติงานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
เส้นทางความก้าวหน้า ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
คู่มือสมรรถนะ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงานครู ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบล ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
คู่มือการลา ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
กิจกรรมขายขยะครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565
กิจกรรมออกหน่วยบริการผ่าตัดทำหมันถาวรในสุนัข-แมว
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูเรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.3 ประจำปี 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูเรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.3 ประจำปี 2565 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
ประกาศเรื่องแผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู เรื่อง ยกเลิกการขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาเอกสารอื่นๆ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
ประกาศเรื่องราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1)ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
ประกาศเรื่อราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1)ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
พระราชบัญญัติโรคไม่ติดต่อ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
ข่าวประชาสัมพันธ์ งานสาธารณสุข สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
ข่าวประชาสัมพันธ์ ปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
ประชาสัมพันธ์ สิทธิประโยชน์ ผู้สูงอายุ และคนพิการ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
ประกาศเรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
ราชกิจจาฯประกาศลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
การยื่นแบบและชำระภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ ๒๕๖๔ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
การประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2564
บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส3 ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
ขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแลการงดเบี้ยปรับ/เงิ่นเพิ่มตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง/63 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
ขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแลการงดเบี้ยปรับ/เงิ่นเพิ่มตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง/63 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
การดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ๒๕๖๒ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
เอกสารแนะนำภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
ขยายเวลาประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑/๒)
ประกาศเลื่อนขยายเวลาประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑/๒) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
แบบรายงานสรุปผล พ.ร.บ.ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำเดือน มิ.ย.
การดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ๒๕๖๒ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
แบบรายงานสรุปผลดำเนินงาน พรบ.ภาษีที่ดินและสื่งปลูกสร้าง
เอกสารประชาสัมพันธ์สิทธิประโยชน์ของผู้สูงอายุและคนพิการ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

กำลังแสดงหน้าที่ 1/2 ->
<< 1 2 >>


ที่ทำการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู ถ.สามพาด-แก้งคร้อ อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ 36190 โทร.044-886109 แฟกซ์.044-886109
Admin Login