นายอภิเชษฐ เหล่าภักดี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู
ข้อมูลทั่วไป
บุคลากร
ขอความร่วมมือ ให้บุคลากรในสังกัดตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (In ternalintegrity and Transparency Assessment:IIT)
ประชาสัมพันธ์ ให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละหน่วยงานตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (External Intergrity and Transparency Assessment : EIT)
สมาชิกเข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้ :   
รหัสผ่าน :  
 
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน


ปฏิทินกิจกรรม
<< พฤษภาคม 2565 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
แบบสำรวจความคิดเห็น
พอใจมากที่สุด
พอใจมาก
พอใจปานกลาง
พอใจน้อย
ควรปรับปรุงสถิติเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
12   คน
สถิติทั้งหมด
71725   คน
เริ่มนับ 20 พฤษภาคม 2556
14.คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน


คู่มือสำหรับประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
คู่มือบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
คู่มือการดำเนินงานป้องโรคพิษสุนัขบ้า ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
คู่มือปฏิบัติการตรวจสอบภายใน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
คู่มือมาตรฐานบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานของรัฐ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
คู่มือมาตรฐานการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
คู่มือการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
คู่มือครุภัณฑ์ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
คู่มือการจัดทำและประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
คู่มือปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
คู่มือการปฏิบัติงานด้านวินัย ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
คู่มือการใช้งานระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
คู่มือการจัดทำบัตรข้าราชการ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
คู่มือปฏิบัติงานเบียยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
คู่มือแนวทางการจัดวางระบบควบคุมภายใน และการประเมินผลการควบคุมภายใน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>


ที่ทำการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู ถ.สามพาด-แก้งคร้อ อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ 36190 โทร.044-886109 แฟกซ์.044-886109
Admin Login