นายอภิเชษฐ เหล่าภักดี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู
ข้อมูลทั่วไป
บุคลากร
ขอความร่วมมือ ให้บุคลากรในสังกัดตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (In ternalintegrity and Transparency Assessment:IIT)
ประชาสัมพันธ์ ให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละหน่วยงานตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (External Intergrity and Transparency Assessment : EIT)
สมาชิกเข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้ :   
รหัสผ่าน :  
 
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน


ปฏิทินกิจกรรม
<< พฤษภาคม 2565 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
แบบสำรวจความคิดเห็น
พอใจมากที่สุด
พอใจมาก
พอใจปานกลาง
พอใจน้อย
ควรปรับปรุงสถิติเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
13   คน
สถิติทั้งหมด
71726   คน
เริ่มนับ 20 พฤษภาคม 2556
ข้อมูลประเมิน ITA

บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2564 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (อ่าน : 0)
หลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่าย และแนวทางการพิจารณางบประมาณ การฝึกอบรม สัมมนา การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ การจ้างที่ปรึกษา ปี 2564 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (อ่าน : 0)
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนธันวาคม 2564 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (อ่าน : 0)
หลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่าย และแนวทางการพิจารณางบประมาณ การฝึกอบรม สัมมนา การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ การจ้างที่ปรึกษา ปี 2564 (อ่าน : 0)
หลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่าย และแนวทางการพิจารณางบประมาณ การฝึกอบรม สัมมนา การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ การจ้างที่ปรึกษา ปี 2564 (อ่าน : 0)
คู่มือ รับแจ้ง/ การตรวจสอบการทุจริต ผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (อ่าน : 1)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (อ่าน : 0)
เกียรติบัตรองค์การบริหารส่วนตำบลน่าอยู่ ประจำปี 2564 (อ่าน : 0)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง จ้างออกแบบ สำหรับงานจ้างก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (อ่าน : 4)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู เรื่อง ช่องทางสำหรับการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นสิ่งใดที่รุกล้ำทางสาธารณะหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู (อ่าน : 4)

ข่าวประกาศ
ประกาศผลการสรรหา และการเลือกสรรพนักงานจ้าง ประปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
(อ่าน : 1)  รายละเอียด »
โดย :    เมื่อวันที่: 24 พ.ค. 2565
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ วัน เวลา สถานที่ เพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างฯ ประจำปีงบประมาณ 2565 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
(อ่าน : 11)  รายละเอียด »
โดย :    เมื่อวันที่: 18 พ.ค. 2565
ประชาสัมพันธ์รับโอน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
(อ่าน : 17)  รายละเอียด »
โดย :    เมื่อวันที่: 22 เม.ย. 2565
ประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
(อ่าน : 30)  รายละเอียด »
โดย :    เมื่อวันที่: 22 เม.ย. 2565
ประกาศประชาสัมพันธ์การมอบอำนาจให้รองปลัดอบต.ปฏิบัติราชการแทนปลัด อบต. ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
(อ่าน : 32)  รายละเอียด »
โดย :    เมื่อวันที่: 14 ก.พ. 2565
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ.2564 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ.2564) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
(อ่าน : 29)  รายละเอียด »
โดย : เจ้าหน้าที่   เมื่อวันที่: 17 ม.ค. 2565

จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง จ้างออกแบบ สำหรับงานจ้างก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
(อ่าน : 6)  รายละเอียด »
โดย : เจ้าหน้าที่   เมื่อวันที่: 18 พ.ค. 2565
ประกาศเผยแพร่ เรื่อง นำส่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ ประจำเดือนเมษายน 2565 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
(อ่าน : 15)  รายละเอียด »
โดย : เจ้าหน้าที่   เมื่อวันที่: 5 พ.ค. 2565
เปิดเผยราคากลาง จ้างออกแบบ สำหรับงานจ้างก่อสร้าง จำนวน 5 โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2565 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
(อ่าน : 19)  รายละเอียด »
โดย : เจ้าหน้าที่   เมื่อวันที่: 3 พ.ค. 2565
เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างออกแบบ สำหรับงานจ้างก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
(อ่าน : 24)  รายละเอียด »
โดย : เจ้าหน้าที่   เมื่อวันที่: 25 เม.ย. 2565
เรื่อง ประกาศเผยแพร่การจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ยูเอชที ชนิดกล่อง ขนาดบรรจุ 200 มิลลิลิตร รดจืด โรงเรียนในสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน ๕ โรงเรียน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
(อ่าน : 14)  รายละเอียด »
โดย : เจ้าหน้าที่   เมื่อวันที่: 22 เม.ย. 2565
เรื่อง ประกาศเผยแพร่การจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ยูเอชที ชนิดกล่อง ขนาดบรรจุ 200 มิลลิลิตร รดจืด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.หนองคู ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
(อ่าน : 13)  รายละเอียด »
โดย : เจ้าหน้าที่   เมื่อวันที่: 22 เม.ย. 2565

หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
ส.ต.ต.ประเสริฐ วงษ์ชู
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู
สมาชิกสภา
นายประยวง คำนาค
ส.อบต. หมู่ 1
นายปราโมทย์ โชคบัณฑิต
ส.อบต. หมู่ 3
นางสาวเกษร แสงงามซึ้ง
ส.อบต. หมู่ 4
นางสาวสะบาไพ ธรรมมุสา
ส.อบต. หมู่ 5
นายพิเชษฐ์ พุ่มบัว
ส.อบต. หมู่ 6
นายเกรียงไกร ธงภูเขียว
ส.อบต. หมู่ 7
นายบำรุงทวีปวดี ดอนหวย
ส.อบต. หมู่ 8
นายวิรัตน์ ทองดี
ส.อบต. หมู่ 9
นางมะลิ ชำนาญ
ส.อบต. หมู่ 10
นายสุโท วนาไส
ส.อบต. หมู่ 2

สมาชิกสภาทั้งหมด
ข้อมูลประเมิน ITA
การประเมินบุคคลภายในองค์กร
การประเมินบุคคลภายนอกองค์กร
ที่ทำการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู ถ.สามพาด-แก้งคร้อ อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ 36190 โทร.044-886109 แฟกซ์.044-886109
Admin Login